Program Çıktıları

TED Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı mezunları aşağıdaki öğrenim çıktılarını kazanırlar:

 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında teorik yaklaşımların, düşüncelerin ve kavramların bilgisine sahip olmak ve bu bilgiyi sorun alanlarına uygulayabilmek.
 • Bağlantılı olabilecek diğer disiplinleri (sosyoloji, iktisat, psikoloji, hukuk, tarih…) sentezleyen disiplinler arası bir bakış açısı kazanmak
 • Yerel, ulusal ve uluslararası politika ile ilgili açık, mantıklı ve tutarlı sorular ve savlar oluşturma yeteneğine sahip olmak, eleştirel ve yaratıcı düşünebilmek.
 • Politik ve toplumsal gelişmelere ilişkin bireysel olarak ve/veya disiplinlerarası ekipler içerisinde yer alarak politika analizi yapmak.
 • Araştırma yöntemleri ve akademik etik hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi teorik ve /veya uygulamalı araştırma projelerinde kullanmak.
 • Yerel, ulusal ve uluslararası politikada etik meseleleri ayırd edebilmek ve toplumsal, bilimsel ve mesleki etik kodları uygulamak.
 • Saygın sosyal bilimler literatürünü ayırd edebilmek, takip etmek ve farklı bilgi kaynaklarını kullanma becerisini geliştirmek.
 • Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişimde yüksek başarı göstermek ve ayrımcı unsurlardan arınmış bir dil benimsemek.
 • İngilizce dışında bir yabancı dili orta ya da üstü düzeyde kullanmak.
 • Farklı düşüncelere, hayat tarzlarına, kültürlere ve kimliklere saygı göstermek ve farklılığın değerini anlamak.
 • Güçlü bir sosyal sorumluluk vizyonuyla, iyi çalışma alışkanlıklarına, zaman yönetimi nosyonuna ve öz-disipline sahip olmak.
 • Hayat boyu öğrenim ilkesini benimsemek ve farklı disiplinleri tanıyarak kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimi zenginleştirmek.

 

Program Amaçları ve Çıktıları Bağlantı Matrisi
Program Dersleri ve Çıktıları Bağlantı Matrisi
Program Çıktıları ve Değerlendirilme Yöntemleri
Program Çıktıları ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Matrisi