Ekdal Paketleri

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri dışındaki tüm öğrencilere açık olan Uluslararası İlişkiler ekdal programı toplam 5 dersten (15 kredi) oluşmaktadır.

PSIR 291 Global Siyaset
PSIR 292 Uluslararası İlişkiler Kuramı
PSIR 491 Dış Politika Analizi
PSIR 422 Dünya Siyasetinde Güncel Konular
PSIR 367 Devletler Umumi Hukuku

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri dışındaki tüm öğrencilere açık olan Siyaset Bilimi ekdal programı toplam 5 dersten (15 kredi) oluşmaktadır.

PSIR 213 Siyasal Kavramlar ve Süreçler
PSIR 214 Siyasal Akımlar
PSIR 374 Karşılaştırmalı Siyaset
PSIR 351 Siyasal Düşünce Tarihi I
PSIR 352 Siyasal Düşünce Tarihi II