Yaz Stajı

Staj

Stajlar öğrencilerin lisans eğitimleri boyunca gördükleri teori ve kavramların gerçek hayat uygulamalarını gözlemlemelerine yardım eder. Öğrenciler staj ile birlikte siyasi ve sosyoekonomik konuları ulusal ve uluslararası ve hatta ulus üstü düzeyde deneyimleyebilir ve çok farklı bakışlar kazanabilir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin bir adet staj yapmaları zorunludur. İkinci sınıfın derslerini tamamlayan öğrenciler zorunlu stajı yapmak için gereken kriterleri sağlamış olurlar. Öğrenciler, stajlarını sömestr tatilinde veya yaz tatilinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün onayladığı kriterlere uyan özel veya kamu kuruluşlarındayapabilirler. Öğrenciler Staj Yapılacak Kurumun Özelliklerine uyan bir kuruluşta minimum ardışık 10 iş günü kadar staj yapmak zorundadırlar. Daha fazla bilgi aşağıdaki linklerde yer almaktadır:

Genel Kurallar
Staj Yapılacak Kurumun Özellikleri
Staj Onay Formu
Stajyer Değerlendirme Formu
Staj Raporu & Sunum Kuralları
TED Üniversitesi Zorunlu Staj Yönergesi