Ana içeriğe atla

Bölüm Başkanından

Sevgili Öğrenciler,

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne Hoş Geldiniz.

İnsan ve siyaset arasındaki ilişkiyi Antik yunan düşünürü Aristoteles günümüzden yaklaşık 2400 yıl önce “İnsan politik bir hayvandır” sözleriyle dile getirmiştir. Bu tespit, bir yandan politikanın insan doğasına içkin niteliğini vurgularken, diğer yandan tarihsel olarak politikanın insanlık tarihiyle eş zamanlı geliştiğini bize göstermektedir. Devletler ve toplumlar arası ilişkilerin tarihsel seyrine baktığımızda, politik bir eylem biçimi olarak uluslararası ilişkilerin de köklerinin ticaret ve savaşlar kadar eski olduğunu görürüz.

Günümüz dünyası, yukarıda değindiğimiz “eski” dönemlerden çok farklıdır. Ancak siyaset ve uluslararası ilişkiler artan bir şekilde önemini sürdürmekte, gündelikten başlayarak ulusal ve uluslararası politik platformda tanık olduğumuz gelişmeler, hayatımızın her alanını şekillendirmekte, etkilemektedir. Bununla bağlantılı olarak, toplumsal ve siyasal gerçekliği anlamlandırmak ve onun aktif bir parçası olmak her şeyden önce eleştirel düşünceyi olanaklı kılan disiplinler arası bir eğitim gerektirmektedir. Zira küreselleşen ve sürekli değişen dünyada politik ve toplumsal ilişkileri çözümlemek, uzmanlaşarak sorunlara çözüm üretmek ancak bu yönde gelişecek entelektüel süreçle mümkün olabilir. Çok boyutlu düşünme ve analiz yeteneğini edinmek, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinin yeni alanlara doğru genişlediği günümüzde, öğrencilerin temel/klasik konuların yanı sıra uluslararası ticaret, etik, insan hakları, göç, kimlik siyaseti ve çevresel sorunlara ilişkin bilgi birikimi edinmelerini sağlayacak bir eğitim perspektifi oluşturmamızı zorunlu kılmaktadır.

Disipliner eğitime özgü bu anlayışın, TED Üniversitesi'nin eğitim prensipleri doğrultusunda etkileşimli eğitim stratejisi ile tamamlanacağını ve öğrencilerimizin gelecekteki başarıları açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yaklaşım çerçevesinde, bölümümüzdeki eğitim sürecini, sizleri pasif dinleyiciler olarak konumlayan eğitim ve öğrenim anlayışını aşarak sizin aktif katılımınızı merkeze alacak şekilde yapılandırdık. Bunun sizi yalnızca gelecekteki kariyerlerinize daha iyi hazırlamak açısından değil, her alanda katılımcı, yaratıcı ve eleştirel olmanızı sağlamak açısından önemli olduğu kanaatindeyiz.

Prof. Dr. Aylin Özman