Ana içeriğe atla

Program Çıktıları

TED Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı mezunları aşağıdaki öğrenim çıktılarını kazanırlar:

 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında teorik yaklaşımların, düşüncelerin ve kavramların bilgisine sahip olmak ve bu bilgiyi sorun alanlarına uygulayabilmek.
 • Bağlantılı olabilecek diğer disiplinleri (sosyoloji, iktisat, psikoloji, hukuk, tarih…) sentezleyen disiplinler arası bir bakış açısı kazanmak
 • Yerel, ulusal ve uluslararası politika ile ilgili açık, mantıklı ve tutarlı sorular ve savlar oluşturma yeteneğine sahip olmak, eleştirel ve yaratıcı düşünebilmek.
 • Politik ve toplumsal gelişmelere ilişkin bireysel olarak ve/veya disiplinlerarası ekipler içerisinde yer alarak politika analizi yapmak.
 • Araştırma yöntemleri ve akademik etik hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi teorik ve /veya uygulamalı araştırma projelerinde kullanmak.
 • Yerel, ulusal ve uluslararası politikada etik meseleleri ayırd edebilmek ve toplumsal, bilimsel ve mesleki etik kodları uygulamak.
 • Saygın sosyal bilimler literatürünü ayırd edebilmek, takip etmek ve farklı bilgi kaynaklarını kullanma becerisini geliştirmek.
 • Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişimde yüksek başarı göstermek ve ayrımcı unsurlardan arınmış bir dil benimsemek.
 • İngilizce dışında bir yabancı dili orta ya da üstü düzeyde kullanmak.
 • Farklı düşüncelere, hayat tarzlarına, kültürlere ve kimliklere saygı göstermek ve farklılığın değerini anlamak.
 • Güçlü bir sosyal sorumluluk vizyonuyla, iyi çalışma alışkanlıklarına, zaman yönetimi nosyonuna ve öz-disipline sahip olmak.
 • Hayat boyu öğrenim ilkesini benimsemek ve farklı disiplinleri tanıyarak kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimi zenginleştirmek.