Ana içeriğe atla

Hakkımızda

Bölümümüz, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına hem entelektüel hem de profesyonel anlamda katkı sunacak mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu düşünceyle programımız, ulusal ve uluslararası düzeyde siyaseti ekonomik, toplumsal ve kültürel yönleri ile kavrayan çok yönlü bakış açısını, disiplinlerarası bir eğitim anlayışı rehberliğinde geliştirmeyi hedeflemektedir.

"Bütün insanların müzakere ettiği, siyasi hatiplerin üzerine konuşma yaptığı ana konuların sayısı beş kadardır: Yollar ve araçlar, savaş ve barış, ulusal savunma, ithalat ve ihracat ve yasalar. Bu sorulara yönelik kapsamlı bir görüş yalnızca iç işlerindeki deneyimlerden kazanılamaz; bu gibi konularda akıl verecek kimsenin başka ülkelerde uygulanan yöntemlerle de yakından ilgilenmesi gerekir." Aristoteles

Günümüzde küresel toplumun karşı karşıya bulunduğu toplumsal ve siyasal olgular hakkında eleştirel ve derinlikli anlayış geliştirmek, giderek disiplinlerarası bilgi birikimine dayanan eğitim anlayışını zorunlu kılmaktadır. Disiplinlerarası yaklaşım, sürekli değişen dönüşen dünyada, geniş bir yelpazeye yayılan toplumsal ve siyasal sorunların karmaşıklığını kavramak açısından öğrencilere ve araştırmacılara önemli bir altyapı ve donanım kazandırmaktadır. Bu arka planla, programımızın amacı, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde günümüz dünyasına yön veren birçok meseleyi geniş bir düşünsel, toplumsal ve tarihsel bağlamda incelemeyi olanaklı kılacak analitik donanıma sahip sosyal bilimciler yetiştirmektir.

Programımız, öğrencilerimizin aşağıdaki öğrenim çıktılarına sahip olmalarına yönelik bir eğitim sunmaktadır:

 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kuramsal yaklaşımların, düşüncelerin ve kavramların bilgisine sahip olmak ve bu bilgiyi sorun alanlarına uygulayabilmek. 
 • Bağlantılı olabilecek diğer disiplinleri (sosyoloji, iktisat, psikoloji, hukuk, tarih…) sentezleyen disiplinler arası bir bakış açısı kazanmak. 
 • Yerel, ulusal ve uluslararası politika ile ilgili açık, mantıklı ve tutarlı sorular ve savlar oluşturma yeteneğine sahip olmak, eleştirel ve yaratıcı düşünebilmek. 
 • Politik ve toplumsal gelişmelere ilişkin bireysel olarak ve/veya disiplinlerarası ekipler içerisinde yer alarak politika analizi yapmak. 
 • Araştırma yöntemleri ve akademik etik hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi teorik ve /veya uygulamalı araştırma projelerinde kullanmak. 
 • Yerel, ulusal ve uluslararası politikada etik meseleleri ayırt edebilmek ve toplumsal, bilimsel ve mesleki etik kodları uygulamak. 
 • Saygın sosyal bilimler literatürünü ayırt edebilmek, takip etmek ve farklı bilgi kaynaklarını kullanma becerisini geliştirmek. 
 • Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişimde yüksek başarı göstermek ve ayrımcı unsurlardan arınmış bir dil benimsemek. 
 • İngilizce dışında bir yabancı dili orta ya da üstü düzeyde kullanmak. 
 • Farklı düşüncelere, hayat tarzlarına, kültürlere ve kimliklere saygı göstermek ve farklılığın değerini anlamak. 
 • Güçlü bir sosyal sorumluluk vizyonu ile iyi çalışma alışkanlıklarına, zaman yönetimi nosyonuna ve öz-disipline sahip olmak. 
 • Hayat boyu öğrenim ilkesini benimsemek ve farklı disiplinleri tanıyarak kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimi zenginleştirmek.

 

"Eleştiri meselelerin oldukları şekliyle iyi olmadıklarını söylemeyi içermez. Kabul edilmiş uygulamaların ne tip varsayımlara, aşina nosyonlara, kurulmuş ve incelenmemiş düşünme biçimlerine dayandığını görmeyi içerir. …Eleştiri yapmak bugün çok kolay olan eylemlerin yapılmasını zorlaştırmaktır." Michel Foucault