Ana içeriğe atla

İlgili Bağlantılar

 • Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AÇAUM) -  3 Aralık 2008 tarihinde kurulan Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AÇAUM), Türkiye’de Afrika çalışmaları üzerine uzmanlaşmış ilk ve tek akademik merkezdir.
 • Arts and Letters Daily -  Dünya çapındaki dergilere, gazetelere, kitaplara, makalelere, haber sitelerine vb. kaynaklara erişim sağlayan bir internet sitesidir.
 • Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) -  Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC), Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik büyümeyi, işbirliğini, ticareti ve yatırımı kolaylaştırmayı amaçlayan ilk forumdur.
 • Avrupa Birliği Resmi İnternet Sitesi -  Europa.eu, Avrupa Birliği’nin resmi internet sitesidir.
 • Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, bünyesinde görev yapan 120’den fazla Türkiye ve Avrupa Birliği yurttaşı uzman ile Türkiye ile AB arasındaki yoğun ve çok boyutlu ilişkilerden kaynaklanan ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.
 • Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) - Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM), Avrupa Birliği, üye devletler ve Türkiye-AB ilişkilerine yönelik bilgi ve anlayışın geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir disiplinler arası araştırma ve eğitim merkezidir.
 • Birleşmiş Milletler (BM) -  Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası hukuk, uluslararası güvenlik, ekonomik kalkınma, toplumsal gelişme, insan hakları ve dünya barışının gerçekleştirilmesi konularında işbirliğini kolaylaştırmayı hedefleyen uluslararası örgüttür.
 • Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) -  Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çocukların her birinin haklarının farkına varıldığı ve gerçekleştirildiği bir dünya yaratılmasına yardımcı olan itici güçtür.
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) -  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler’in küresel kalkınma ağıdır. UDNP, insanların daha iyi bir yaşam kurabilmeleri için değişimi savunan ve ülkeleri bilgiye, deneyime ve kaynaklara ulaştırmayı hedefler.
 • Colombia International Affairs Online -  Columbia International Affairs Online (CIAO), uluslararası meseleler hakkındaki teorilere ve araştırmalara yönelik en kapsamlı kaynaktır.
 • Dünya Bankası (WB) -  Dünya Bankası (WB), kalkınmakta olan ülkelere mali ve teknik destek sağlayan önemli bir kaynaktır.
 • Dünya Ticaret Örgütü (WTO) -  Dünya Ticaret Örgütü (WTO), uluslar arasındaki ticaret kuralları ile ilgilenen tek uluslararası örgüttür.
 • Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) - Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), hükümetlere refah artışı sağlamaları ve yoksullukla mücadele etmeleri için yardım sağlamaktadır.
 • Greenpeace -  Greenpeace, tutum ve davranışları değiştirmek, çevreyi korumak ve muhafaza etmek ve barışı sağlamak için çalışan bağımsız bir küresel örgüttür.
 • Güney Amerika Uluslar Topluluğu (UNASUR) -  Güney Amerika Uluslar Topluluğu (UNASUR), Güney Amerika bütünleşme sürecinin bir parçası olarak var olan iki gümrük birliğini -Mercosul ve Andean Community of Nations (CAN)- bütünleştiren hükümetlerarası bir birliktir.
 • Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) -  Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), Güneydoğu Asya’da yer alan on ülkenin oluşturduğu jeopolitik ve ekonomik örgüttür.
 • İnsan Hakları İzleme Örgütü -  İnsan Hakları İzleme Örgütü, dünyada insan haklarının korunması için çalışan en önde gelen bağımsız örgüttür.
 • Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) - Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA), dünyanın en büyük serbest ticaret alanlarından biridir.
 • Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) - Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO), temel amaçları üyelerinin kolektif güvenliğini sağlamak ve Kuzey Atlantik bölgesinde demokratik barışı korumak olan bir siyasi ve askeri ittifaktır.
 • ODTÜ Konfüçyus Merkezi -  ODTÜ Konfüçyus Merkezi, Çin dilinin öğreniminin geliştirilmesi, Çincenin öğretilmesi ve Çin kültürünün Türkiye’de anlaşılmasını amaçlamaktadır.
 • Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) -  Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), petrol ihraç eden 12 üye ülkesinin petrol siyasalarını eşgüdümleyen ve bütünleştiren hükümetlerarası örgüttür.
 • Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı -  Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye’yi Avrupa Birliği üyeliğine hazırlamak amacıyla kamu kurumları arasındaki eşgüdümü ve uyumu sağlamak için 4 Haziran 2000 tarihinde kurulmuştur.
 • Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
 • Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı – (TEPAV) -  TEPAV Türkiye'deki fikir tartışmalarının bilgi/veri içeriğini artıracak araştırmalar yapmak üzere Aralık 2004'te kurulmuştur.
 • Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) -  TESEV bilimsel araştırmalara dayalı bulgular ile politika kararları arasında bağ kurulması için araştırmalar yürütmek, özgür düşünce ve bilgi birikiminin en geniş anlamda yayılmasına yönelik konferans, açık oturum, yuvarlak masa toplantıları düzenlemek amacıyla kurulmuş bir düşünce üretim merkezidir.
 • Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) -  Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler’in temel yargı organıdır.
 • Uluslararası Af Örgütü -  150’den fazla ülke ve bölgede 3 milyondan fazla destekçiden, üyeden ve aktivistten oluşan Uluslararası Af Örgütü, insan hakları ihlallerini sona erdirmek için kampanya yürüten küresel bir harekettir.
 • Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) -  Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakan uluslararası bir mahkemedir.
 • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) -  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), uluslararası çalışma standartlarının düzenlenmesi ve gözetilmesinden sorumlu uluslar arası örgüttür.
 • Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) -  Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), deniz taşımacılığı güvenliğinden ve gemiler tarafından meydana getirilebilecek deniz kirliliğinin engellemesinden sorumlu Birleşmiş Milletler uzmanlaşmış organıdır.
 • Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) -  Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (BIS) görevi, parasal ve mali istikrarı sağlamaları için merkez bankalarına yardımcı olmak, bu alanlardaki uluslararası işbirliğini güçlendirmek ve merkez bankalarının bankası gibi hareket etmektir.
 • Uluslararası Para Fonu (IMF) -  Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel parasal işbirliğini geliştirmek, mali istikrarı güvence altına almak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdam düzeyini ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek ve dünya çapında yoksulluğu azaltmak için çalışan, 187 ülkenin üye olduğu bir örgüttür.
 • Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) -  Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK), uluslararası ilişkiler ve güvenlik meseleleri üzerine yapılan tartışmaları ve araştırmaları arttırmak amacıyla seminerler, konferanslar, çalıştaylar, eğitim etkinlikleri gerçekleştirmekte ve yayınlar yapmaktadır.