Ana içeriğe atla

Kariyer Olanakları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programı, öğrencilerini ulusal ve uluslararası alanda oldukça geniş bir kariyer yelpazesine hazırlamaktadır. Mezunlarımız, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı vb. gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra özel ve kamu bankaları; ulusal ve çok uluslu şirketler; medya kuruluşları; uluslararası örgütler ve muhtelif ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında görev alabileceklerdir. Mezunlarımız ayrıca akademik kariyerlerine devam edebilir ve eğitimlerini lisansüstü eğitim programlarında sürdürebilirler.

Mezunlarımızın istihdam olanaklarının araştırılması ve geliştirilmesi bölümümüzün öncelikle üzerine odaklandığı konular kapsamındadır. Bu çerçevede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında çalışan bilim insanları ve uzmanların katkılarıyla hazırlanan yıllık kariyer planları mezunlarımızın istihdam edilebilirliklerini sağlamak için belirli olanaklar sunmayı, alternatifler yaratmayı ve öğrencileri bu hususta bilinçli kılmayı hedeflemektedir. Bu amaçla istihdam ve staj olanakları hakkında öğrencilerimize bilgi sağlanması, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler uzmanlarını bünyesinde barındıran çeşitli kamu kurumlarına, uluslararası örgütlere ve STK'lara dönemsel ziyaretlerin yapılması ve konferans ve çalıştaylar gibi ders dışı etkinliklere katılım hususunda öğrencilerimizin teşvik edilmektedir.

 "Uluslararası kurumlar demokratik ülkelerde ulusal kurumlar için geçerli olduğu gibi, halklar tarafından kurulmalı ve Halklar için olmalıdır." 

Henri la Fontaine